กิจกรรมทั้งหมดโครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ ในการเพิ่มประสิทธิภาพ การจัดการเรียนการสอนออนไล...

 20-09-2021
More info

K-SAI NEWS เดือนสิงหาคม 2564...

 08-09-2021
More info

วท.สุวรรณภูมิ ศึกษาดูงานการประกันคุณภาพภายนอก (สมศ) ของวิทยาลัยเทคนิคเกษตรวิสัย ...

 06-09-2021
More info

ประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 ...

 02-09-2021
More info

โครงการประเมินศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน ( Fix It Center) แบบถาวรระดับภาค ภาคตะวั...

 25-08-2021
More info

โครงการสุดยอดทักษะสายสัญญาณ และเน็ตเวิร์ก ปี ที่ 9 ...

 18-08-2021
More info

ร่วมพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)...

 25-08-2021
More info

พิธีเปิดโรงพยาบาลสนามอำเภอเกษตรวิสัย แห่งที่ 2 ...

 25-08-2021
More info

การประเมินจากคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายนอก (สมศ.) ภายใต้สถานการณ์ COVID-19 ...

 25-08-2021
More info

ลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพั...

 25-08-2021
More info

Fix it จิตอาสา ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน ณ อบต.บ้านฝาง และ อบต.สิงห์โคก อ.เกษตร...

 25-08-2021
More info

Fix It Center จิตอาสา ทำข้าวกล่องเพื่อที่จะไปมอบให้บุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาล...

 25-08-2021
More info

Fix it Center จิตอาสา ติดตั้งระบบไฟแสงสว่างห้องน้ำ โรงพยาบาลสนาม...

 12-08-2021
More info

Fix it จิตอาสา ทำข้าวกล่องเพื่อที่จะไปมอบให้บุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลเกษตรวิ...

 12-08-2021
More info

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี...

 12-08-2021
More info

บริการ Fix It Center จิตอาสาเดินระบบไฟฟ้าให้กับ โรงพยาบาลสนาม...

 12-08-2021
More info

-...

 12-08-2021
More info

เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามอำเภอเกษตรวิสัย...

 12-08-2021
More info

การสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการกลุ่มงานทั่วไป ตำแหน่ง พนักบริหารทั่วไป (ครู...

 12-08-2021
More info

วันสถาปนาวิทยาลัย วันที่ 4 กรกฎาคม 2564 ครบรอบ 26 ปี...

 12-08-2021
More info

พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม “เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ” ...

 12-08-2021
More info

“วันต่อต้านยาเสพติดโลก”...

 12-08-2021
More info

ประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2564...

 12-08-2021
More info

ร่วมกันบริจาคโลหิตกับเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อช่วยเหลือผู้ป่าวในคราวจำเป็น...

 12-08-2021
More info
1 2 3 4 5 6