กิจกรรมทั้งหมดโครงการแข่งขัน กีฬาเปตอง ประจำปีการศึกษา 2565 ...

 29-11-2022
More info

กิจกรรมเดือนสิงหาคม 2565...

 02-01-2023
More info

โครงการ ธรรมสวนะ ประจำปีการศึกษา 2565 ...

 23-08-2022
More info

โครงการส่งเสริมทักษะ ภาษาต่างประเทศ...

 23-08-2022
More info

โครงการวันวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565...

 16-08-2022
More info

โครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์จากของเหลือใช้...

 16-08-2022
More info

โครงการห้องสมุดเสริมสร้างนิสัยรักการอ่าน ประจำปีการศึกษา 2565...

 08-08-2022
More info

ประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเทคนิคเกษตรวิสัย ...

 05-08-2022
More info

กิจกรรมเดือนกรกฎาคม 2565...

 01-08-2022
More info

กิจกรรมเดือนมิถุนายน 2565...

 01-08-2022
More info

โครงการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนพรรษา 2...

 26-07-2022
More info

โครงการอบรมเขียนแผนธุรกิจและส่งเสริมศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการ ประจำปีการศึกษา 2...

 20-07-2022
More info

กิจกรรมเดือนพฤษภาคม 2565...

 27-06-2022
More info

กิจกรรมเดือนเมษายน 2565...

 27-06-2022
More info

กิจกรรมเดือนมีนาคม 2565...

 27-06-2022
More info

กิจกรรมเดือนกุมภาพันธ์ 2565...

 27-06-2022
More info

กิจกรรมเดือนมกราคม 2565...

 27-06-2022
More info

กิจกรรมเดือนธันวาคม 2564...

 13-01-2022
More info

K-SAI NEWS เดือนพฤศจิกายน 2564...

 02-12-2021
More info

K-SAI NEWS เดือนตุลาคม 2564...

 04-11-2021
More info

K-SAI NEWS เดือนกันยายน 2564...

 04-10-2021
More info

โครงการประชุมผู้ปกครอง นักเรียน นักศึกษา เพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับการรับวัคซีนป...

 01-10-2021
More info

นโยบายการฉีดวัคซีนป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)...

 20-09-2021
More info

เก็บพื้นที่ศูนย์พักคอยและขนย้ายเต็นท์จากศูนย์พักค่อยเหล่าหลวง ...

 20-09-2021
More info
1 2 3 4 5 6