กิจกรรมทั้งหมดกิจกรรมเดือนพฤษภาคม 2565...

 27-06-2022
More info

กิจกรรมเดือนเมษายน 2565...

 27-06-2022
More info

กิจกรรมเดือนมีนาคม 2565...

 27-06-2022
More info

กิจกรรมเดือนกุมภาพันธ์ 2565...

 27-06-2022
More info

กิจกรรมเดือนมกราคม 2565...

 27-06-2022
More info

กิจกรรมเดือนธันวาคม 2564...

 13-01-2022
More info

K-SAI NEWS เดือนพฤศจิกายน 2564...

 02-12-2021
More info

K-SAI NEWS เดือนตุลาคม 2564...

 04-11-2021
More info

K-SAI NEWS เดือนกันยายน 2564...

 04-10-2021
More info

โครงการประชุมผู้ปกครอง นักเรียน นักศึกษา เพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับการรับวัคซีนป...

 01-10-2021
More info

นโยบายการฉีดวัคซีนป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)...

 20-09-2021
More info

เก็บพื้นที่ศูนย์พักคอยและขนย้ายเต็นท์จากศูนย์พักค่อยเหล่าหลวง ...

 20-09-2021
More info

โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ ในการเพิ่มประสิทธิภาพ การจัดการเรียนการสอนออนไล...

 20-09-2021
More info

K-SAI NEWS เดือนสิงหาคม 2564...

 08-09-2021
More info

วท.สุวรรณภูมิ ศึกษาดูงานการประกันคุณภาพภายนอก (สมศ) ของวิทยาลัยเทคนิคเกษตรวิสัย ...

 06-09-2021
More info

ประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 ...

 02-09-2021
More info

โครงการประเมินศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน ( Fix It Center) แบบถาวรระดับภาค ภาคตะวั...

 25-08-2021
More info

โครงการสุดยอดทักษะสายสัญญาณ และเน็ตเวิร์ก ปี ที่ 9 ...

 18-08-2021
More info

ร่วมพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)...

 25-08-2021
More info

พิธีเปิดโรงพยาบาลสนามอำเภอเกษตรวิสัย แห่งที่ 2 ...

 25-08-2021
More info

การประเมินจากคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายนอก (สมศ.) ภายใต้สถานการณ์ COVID-19 ...

 25-08-2021
More info

ลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพั...

 25-08-2021
More info

Fix it จิตอาสา ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน ณ อบต.บ้านฝาง และ อบต.สิงห์โคก อ.เกษตร...

 25-08-2021
More info

Fix It Center จิตอาสา ทำข้าวกล่องเพื่อที่จะไปมอบให้บุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาล...

 25-08-2021
More info
1 2 3 4 5 6