ประชาสัมพันธ์


 •  20-01-2566   การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา V - NET ด้วยระบบดิจิทัล ประจำปีการศึกษา 2565
 •  23-12-2565   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การประกวดราคาซื้อชุดฝึกวงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์บนแผง GID ชนิดเชฟตี้พร้อมซอฟต์แวร์จำลองในการทำงาน วิทยาลัยเทคนิคเกษตรวิสัย
 •  08-12-2565   ประกาศ การประกวดราคาซื้อชุดฝึกวงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์บนแผง GID ชนิดเชฟตี้พร้อมซอฟต์แวร์จำลองในการทำงาน วิทยาลัยเทคนิคเกษตรวิสัย
 •  28-11-2565   ประกาศวิทยาลัยเทคนิคเกษตรวิสัย เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ครู )ของวิทยาลัยเทคนิคเกษตรวิสัย
 •  25-11-2565   ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถะครั้งที่ ๑ (สอบข้อเขียน) และมีสิทธิเข้ารับการประเมิน
 •  21-11-2565   ประกาศวิทยาลัยเทคนิคเกษตรวิสัย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) ในตำแหน่ง พนักงานบ
 •  15-11-2565   ประกวดราคาซื้อชุดฝึกวงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์บนแผง GID
 •  04-11-2565   ประกาศวิทยาลัยเทคนิคเกษตรวิสัย เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครู 2 ตำแหน่ง (การบัญชี, คอมพิวเตอร์ธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
 •  29-9-2565   การประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 001/2564
 •  10-08-2565   ประชาสัมพันธ์ โครงการ Safe Zone "ทำดีมีทุน" การให้ความรู้เกี่ยวกับการวางแผนทางการเงิน
 •  20-07-2565   วิทยาลัยเทคนิคเกษตรวิสัย ได้รับผลการประเมินระดับ 3 ดาว
 •  26-04-2565   ประกาศวิทยาลัยเทคนิคเกษตรวิสัย เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ของวิทยาลัยเทคนิคเกษตรวิสัย
 •  22-04-2565   ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถะครั้งที่ ๑ (สอบข้อเขียน) และมีสิทธิเข้ารับการประเมิน
 •  19-04-2565   ประกาศวิทยาลัยเทคนิคเกษตรวิสัย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) และกำหนดวัน เวลา สถ
 •  29-03-2565   ประกาศวิทยาลัยเทคนิคเกษตรวิสัย เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
 •  04-03-2565   ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน)
 •  03-03-2565   ประกาศวิทยาลัยเทคนิคเกษตรวิสัย เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนและปฏิบัติการ พื้นที่ไม่ต่ำกว่า ๑,๖๒๐ ตารางเมตร
 •  1/3/65   ประกาศวิทยาลัยเทคนิคเกษตรวิสัย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน)
 •  09-02-2565   ประกาศวิทยาลัยเทคนิคเกษตรวิสัย เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
 •  03-02-2565   ประกาศวิทยาลัยเทคนิคเกษตรวิสัย เรื่องการรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคลาว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ
1 2 3