ประชาสัมพันธ์


 •  10-08-2565   ประชาสัมพันธ์ โครงการ Safe Zone "ทำดีมีทุน" การให้ความรู้เกี่ยวกับการวางแผนทางการเงิน
 •  20-07-2565   วิทยาลัยเทคนิคเกษตรวิสัย ได้รับผลการประเมินระดับ 3 ดาว
 •  26-04-2565   ประกาศวิทยาลัยเทคนิคเกษตรวิสัย เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ของวิทยาลัยเทคนิคเกษตรวิสัย
 •  22-04-2565   ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถะครั้งที่ ๑ (สอบข้อเขียน) และมีสิทธิเข้ารับการประเมิน
 •  19-04-2565   ประกาศวิทยาลัยเทคนิคเกษตรวิสัย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) และกำหนดวัน เวลา สถ
 •  29-03-2565   ประกาศวิทยาลัยเทคนิคเกษตรวิสัย เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
 •  04-03-2565   ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน)
 •  03-03-2565   ประกาศวิทยาลัยเทคนิคเกษตรวิสัย เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนและปฏิบัติการ พื้นที่ไม่ต่ำกว่า ๑,๖๒๐ ตารางเมตร
 •  1/3/65   ประกาศวิทยาลัยเทคนิคเกษตรวิสัย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน)
 •  09-02-2565   ประกาศวิทยาลัยเทคนิคเกษตรวิสัย เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
 •  03-02-2565   ประกาศวิทยาลัยเทคนิคเกษตรวิสัย เรื่องการรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคลาว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ
 •  04-02-2565   ประกาศวิทยาลัยเทคนิคเกษตรวิสัย เรื่องการประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนและปฏิบัติการพื้นที่ไม่ต่ำกว่า ๑,๙๒๐ ตารางเมตร
 •  28-01-2565   ประกาศวิทยาลัยเทคนิคเกษตรวิสัย เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนและปฏิบัติการ พื้นที่ไม่ต่ำกว่า ๑,๙๒๐ ตารางเมตร
 •  18-01-2565   ประกาศวิทยาลัยเทคนิคเกษตรวิสัย เรื่องการรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคลาว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ
 •  11-01-2565   ประกาศวิทยาลัยเทคนิคเกษตรวิสัย เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนและปฏิบัติการ พื้นที่ไม่ต่ำกว่า ๑,๙๒๐ ตารางเมตร
 •  05-01-2565   ประกาศวิทยาลัยเทคนิคเกษตรวิสัย เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนและปฏิบัติการพื้นที่ไม่ต่ำกว่า ๑,๙๒๐ ตารางเมตร
 •  05-01-2565   เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 •  22-11-2564   รายงานการประกันคุณภาพภายนอก ผลการตรวจเยี่ยม ภายใต้สถานการณ์ COVID – 19 ด้านการอาชีวศึกษา
 •  10-11-2564   ประกาศวิทยาลัยเทคนิคเกษตรวิสัย เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
 •  15-10-2564   ประกาศวิทยาลัยเทคนิคเกษตรวิสัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดวิเคราะห์ สมรรถนะเครื่องยนต์ดีเซลคอมมอลเรล
1 2 3