ประชาสัมพันธ์


 •  09-06-2566   ประกาศวิทยาลัยเทคนิคเกษตรวิสัย เรื่องรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง ( ช่างอิเล็กทรอนิกส์)
 •  08-06-2566   ประกาศวิทยาลัยเทคนิคเกษตรวิสัย เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก เป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
 •  06-07-2566   ประกาศวิทยาลัยเทคนิคเกษตรวิสัย เรื่องการรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ
 •  01-06-2566   ประกาศวิทยาลัยเทคนิคเกษตรวิสัย เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก เป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
 •  30-05-2566   ประกาศรายชื่อ บุคคลภายนอกเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน (การบัญชี, ช่างอิเล็กทรอนิกส์)
 •  19-05-2566   ประกาศวิทยาลัยเทคนิคเกษตรวิสัย เรื่องรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง (การบัญชี, ช่างอิเล็กทรอนิกส์)
 •  13-02-2566   ประกาศวิทยาลัยเทคนิคเกษตรวิสัย เรื่อง การเปิดเรียนภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๖๕
 •  20-01-2566   การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา V - NET ด้วยระบบดิจิทัล ประจำปีการศึกษา 2565
 •  23-12-2565   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การประกวดราคาซื้อชุดฝึกวงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์บนแผง GID ชนิดเชฟตี้พร้อมซอฟต์แวร์จำลองในการทำงาน วิทยาลัยเทคนิคเกษตรวิสัย
 •  08-12-2565   ประกาศ การประกวดราคาซื้อชุดฝึกวงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์บนแผง GID ชนิดเชฟตี้พร้อมซอฟต์แวร์จำลองในการทำงาน วิทยาลัยเทคนิคเกษตรวิสัย
 •  28-11-2565   ประกาศวิทยาลัยเทคนิคเกษตรวิสัย เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ครู )ของวิทยาลัยเทคนิคเกษตรวิสัย
 •  25-11-2565   ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถะครั้งที่ ๑ (สอบข้อเขียน) และมีสิทธิเข้ารับการประเมิน
 •  21-11-2565   ประกาศวิทยาลัยเทคนิคเกษตรวิสัย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) ในตำแหน่ง พนักงานบ
 •  15-11-2565   ประกวดราคาซื้อชุดฝึกวงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์บนแผง GID
 •  04-11-2565   ประกาศวิทยาลัยเทคนิคเกษตรวิสัย เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครู 2 ตำแหน่ง (การบัญชี, คอมพิวเตอร์ธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
 •  29-9-2565   การประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 001/2564
 •  10-08-2565   ประชาสัมพันธ์ โครงการ Safe Zone "ทำดีมีทุน" การให้ความรู้เกี่ยวกับการวางแผนทางการเงิน
 •  20-07-2565   วิทยาลัยเทคนิคเกษตรวิสัย ได้รับผลการประเมินระดับ 3 ดาว
 •  26-04-2565   ประกาศวิทยาลัยเทคนิคเกษตรวิสัย เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ของวิทยาลัยเทคนิคเกษตรวิสัย
 •  22-04-2565   ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถะครั้งที่ ๑ (สอบข้อเขียน) และมีสิทธิเข้ารับการประเมิน
1 2 3 4