ประชาสัมพันธ์


 •  20-05-2567   ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 5,000 ซีซีหรือ กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต
 •  09-05-2567   ประกาศวิทยาลัยเทคนิคเกษตรวิสัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารหลังคาคลุมอเนกประสงค์ ๒๒.๐๐ X๔๒.๐๐ เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเ
 •  12-02-2567   ประกาศ เรื่องการเปิดเรียนภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2566
 •  06-12-2566   ประกาศรับนักเรียน นักศึกษา เข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) รอบปกติ ประจำปีการศึกษา 2567
 •  06-12-2566   ประกาศรับนักเรียน นักศึกษา เข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) รอบโควตา ประจำปีการศึกษา 2567
 •  29-11-2566   ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ
 •  24-11-2566   ประกาศวิทยาลัยเทคนิคเกษตรวิสัย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ ในการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ครู)
 •  21-11-2566   ประกาศวิทยาลัยเทคนิคเกษตรวิสัย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ พนักงานราชการ แผนกช่างกลโรงงานและเทคนิคการผลิต
 •  06-11-2566   ประกาศวิทยาลัยเทคนิคเกษตรวิสัย เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (สาขาวิชาช่างกลโรงงานและเทคนิคการผลิต)
 •  27-10-2566   ประกาศวิทยาลัยเทคนิคเกษตรวิสัย เรื่องการรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานขับรถ
 •  26-10-2566   ประกาศวิทยาลัยเทคนิคเกษตรวิสัย เรื่องการรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ
 •  26-10-2566   ประกาศวิทยาลัยเทคนิคเกษตรวิสัย เรื่องรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง ( ช่างไฟฟ้ากำลัง)
 •  22-09-2566   ประกาศวิทยาลัยเทคนิคเกษตรวิสัย เรื่อง กำหนดการเปิด-ปิดภาคเรียนและการลงทะเบียน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566
 •  29-08-2566   ประกาศวิทยาลัยเทคนิคเกษตรวิสัย เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ (สาขาวิชาการโรงแรม)
 •  24-08-2566   ประกาศวิทยาลัยเทคนิคเกษตรวิสัย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 ตำแหน่ง พนักงานราชการทั่วไป (ครู) สาขาวิชาการโรงแรม
 •  21-08-2566   ประกาศวิทยาลัยเทคนิคเกษตรวิสัย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ (สาขาวิชาการโรงแรม)
 •  24-07-2566   ประกาศวิทยาลัยเทคนิคเกษตรวิสัย เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (สาขาวิชาการโรงแรม)
 •  16-06-2566   ประกาศวิทยาลัยเทคนิคเกษตรวิสัย เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน ช่างอิเล็กทรอนิกส์
 •  15-06-2566   ประกาศรายชื่อ บุคคลภายนอกเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน ( ช่างอิเล็กทรอนิกส์)
 •  09-06-2566   ประกาศวิทยาลัยเทคนิคเกษตรวิสัย เรื่องรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง ( ช่างอิเล็กทรอนิกส์)
1 2 3 4 5