ประชาสัมพันธ์


 •  29-11-2566   ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ
 •  24-11-2566   ประกาศวิทยาลัยเทคนิคเกษตรวิสัย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ ในการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ครู)
 •  21-11-2566   ประกาศวิทยาลัยเทคนิคเกษตรวิสัย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ พนักงานราชการ แผนกช่างกลโรงงานและเทคนิคการผลิต
 •  06-11-2566   ประกาศวิทยาลัยเทคนิคเกษตรวิสัย เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (สาขาวิชาช่างกลโรงงานและเทคนิคการผลิต)
 •  27-10-2566   ประกาศวิทยาลัยเทคนิคเกษตรวิสัย เรื่องการรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานขับรถ
 •  26-10-2566   ประกาศวิทยาลัยเทคนิคเกษตรวิสัย เรื่องการรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ
 •  26-10-2566   ประกาศวิทยาลัยเทคนิคเกษตรวิสัย เรื่องรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง ( ช่างไฟฟ้ากำลัง)
 •  22-09-2566   ประกาศวิทยาลัยเทคนิคเกษตรวิสัย เรื่อง กำหนดการเปิด-ปิดภาคเรียนและการลงทะเบียน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566
 •  29-08-2566   ประกาศวิทยาลัยเทคนิคเกษตรวิสัย เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ (สาขาวิชาการโรงแรม)
 •  24-08-2566   ประกาศวิทยาลัยเทคนิคเกษตรวิสัย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 ตำแหน่ง พนักงานราชการทั่วไป (ครู) สาขาวิชาการโรงแรม
 •  21-08-2566   ประกาศวิทยาลัยเทคนิคเกษตรวิสัย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ (สาขาวิชาการโรงแรม)
 •  24-07-2566   ประกาศวิทยาลัยเทคนิคเกษตรวิสัย เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (สาขาวิชาการโรงแรม)
 •  16-06-2566   ประกาศวิทยาลัยเทคนิคเกษตรวิสัย เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน ช่างอิเล็กทรอนิกส์
 •  15-06-2566   ประกาศรายชื่อ บุคคลภายนอกเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน ( ช่างอิเล็กทรอนิกส์)
 •  09-06-2566   ประกาศวิทยาลัยเทคนิคเกษตรวิสัย เรื่องรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง ( ช่างอิเล็กทรอนิกส์)
 •  08-06-2566   ประกาศวิทยาลัยเทคนิคเกษตรวิสัย เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก เป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
 •  06-07-2566   ประกาศวิทยาลัยเทคนิคเกษตรวิสัย เรื่องการรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ
 •  01-06-2566   ประกาศวิทยาลัยเทคนิคเกษตรวิสัย เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก เป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
 •  30-05-2566   ประกาศรายชื่อ บุคคลภายนอกเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน (การบัญชี, ช่างอิเล็กทรอนิกส์)
 •  19-05-2566   ประกาศวิทยาลัยเทคนิคเกษตรวิสัย เรื่องรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง (การบัญชี, ช่างอิเล็กทรอนิกส์)
1 2 3 4