• วิทยาลัยเทคนิคเกษตรวิสัย
  • เลขที่ 231 หมู่ที่ 3 ตำบล เมืองบัว อำเภอ เกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด 45150
  • Call us 043-589119
  • Email info@kaset.ac.th
   >> บุคลากร