กิจกรรมชุมชนและจิตอาสากิจกรรมเดือนพฤษภาคม 2565...

 27-06-2022
More info

กิจกรรมเดือนเมษายน 2565...

 27-06-2022
More info

กิจกรรมเดือนมีนาคม 2565...

 27-06-2022
More info

กิจกรรมเดือนกุมภาพันธ์ 2565...

 27-06-2022
More info

กิจกรรมเดือนมกราคม 2565...

 27-06-2022
More info

กิจกรรมเดือนธันวาคม 2564...

 13-01-2022
More info

เก็บพื้นที่ศูนย์พักคอยและขนย้ายเต็นท์จากศูนย์พักค่อยเหล่าหลวง ...

 20-09-2021
More info

ร่วมพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)...

 25-08-2021
More info

พิธีเปิดโรงพยาบาลสนามอำเภอเกษตรวิสัย แห่งที่ 2 ...

 25-08-2021
More info

Fix it จิตอาสา ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน ณ อบต.บ้านฝาง และ อบต.สิงห์โคก อ.เกษตร...

 25-08-2021
More info

Fix It Center จิตอาสา ทำข้าวกล่องเพื่อที่จะไปมอบให้บุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาล...

 25-08-2021
More info

Fix it Center จิตอาสา ติดตั้งระบบไฟแสงสว่างห้องน้ำ โรงพยาบาลสนาม...

 12-08-2021
More info

Fix it จิตอาสา ทำข้าวกล่องเพื่อที่จะไปมอบให้บุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลเกษตรวิ...

 12-08-2021
More info

บริการ Fix It Center จิตอาสาเดินระบบไฟฟ้าให้กับ โรงพยาบาลสนาม...

 12-08-2021
More info

เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามอำเภอเกษตรวิสัย...

 12-08-2021
More info

ร่วมกันบริจาคโลหิตกับเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อช่วยเหลือผู้ป่าวในคราวจำเป็น...

 12-08-2021
More info

สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถานีตำรวจภูธรเกษตรวิสัย สนับสนุนการสถานที่ทำการประเ...

 12-08-2021
More info

ต้อนรับคณะกรรมการควบคุมโรคระบาด covid-19 อำเภอเกษตรวิสัยตรวจติดตามมาตรการป้องกัน...

 12-08-2021
More info

โครงการฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้นส่งเสริมการพัฒนาทักษะอาชีพให้กับผู้เรียนตามนโยบายลด...

 11-08-2021
More info

มอบ เจลแอลกอฮอร์ล้างมือและหน้ากากอนามัย...

 09-08-2021
More info

บริการชุมชนโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่และรับบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอ...

 09-08-2021
More info

ฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นให้กับนักเรียนโรงเรียนคุรุราษฎร์สามัคคี...

 09-08-2021
More info

เปิดบ้านสานฝัน สร้างสรรค์การศึกษา ณ โรงเรียนทุ่งกุลาประชารัฐ...

 09-08-2021
More info

ประชุมผู้ปกครองและการปฐมนิเทศนักเรียนนักศึกษาก่อนออกฝึกอาชีพ...

 09-08-2021
More info
1 2