สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถานีตำรวจภูธรเกษตรวิสัย สนับสนุนการสถานที่ทำการประเมินการฝึกของกำลังพล ของสถานีตำรวจภูธรเกษตรวิสัย


  12-08-2021
  000251

1