กิจกรรมวันสำคัญประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเทคนิคเกษตรวิสัย ...

 05-08-2022
More info

กิจกรรมเดือนกรกฎาคม 2565...

 01-08-2022
More info

กิจกรรมเดือนมิถุนายน 2565...

 01-08-2022
More info

โครงการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนพรรษา 2...

 26-07-2022
More info

K-SAI NEWS เดือนตุลาคม 2564...

 04-11-2021
More info

โครงการประเมินศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน ( Fix It Center) แบบถาวรระดับภาค ภาคตะวั...

 25-08-2021
More info

ลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพั...

 25-08-2021
More info

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี...

 12-08-2021
More info

-...

 12-08-2021
More info

วันสถาปนาวิทยาลัย วันที่ 4 กรกฎาคม 2564 ครบรอบ 26 ปี...

 12-08-2021
More info

พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม “เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ” ...

 12-08-2021
More info

“วันต่อต้านยาเสพติดโลก”...

 12-08-2021
More info

ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา...

 12-08-2021
More info

"สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา"...

 12-08-2021
More info

เข้าร่วมงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตเเห่งประเทศไทย การเเข่งขันทักษะว...

 12-08-2021
More info

พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า พระราชทานผ้าพระกฐิน...

 11-08-2021
More info

ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมลำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอ...

 11-08-2021
More info

โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด ร่วมกับสถานีตำรวจภูธรอำเภอเกษตรวิสัย...

 11-08-2021
More info

เข้ารับเกียรติบัตรการให้การสนับสนุนอุปกรณ์เพื่อป้องกันcovid-19...

 11-08-2021
More info

ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่นระดับจังหวัด...

 09-08-2021
More info

โครงการความร่วมมือการพัฒนาวิชาการวิชาชีพสำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น...

 09-08-2021
More info

ร่วมงาน “ฉลองสถานศึกษาพระราชทาน ประสานสัมพันธ์ศิษย์นทำ OPB HOUSE วิทยาลัยเกษตรแ...

 07-08-2021
More info

กิจกรรมวันครูแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๖๔...

 05-08-2021
More info

เข้าร่วมการประชุมขับเคลื่อนจุดเน้นการเพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ ปีการศึกษา ๒๕๖...

 05-08-2021
More info
1 2