ร่วมงาน “ฉลองสถานศึกษาพระราชทาน ประสานสัมพันธ์ศิษย์นทำ OPB HOUSE วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยอ็ด”


  07-08-2021
  000176

1