เข้าร่วมงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตเเห่งประเทศไทย การเเข่งขันทักษะวิชาชีพเเละทักษะพื้นฐาน ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๓๐ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓


  12-08-2021
  000241

1