พิธีเปิดโรงพยาบาลสนามอำเภอเกษตรวิสัย แห่งที่ 2


  25-08-2021
  000198

1