กิจกรรมทั้งหมดบันทึกข้อตกลงทางวิชาการ ระหว่าง วิทยาลัยการอาชีพเกษตรวิสัย กับ ศูนย์อาชีวศึกษา ต...

 05-08-2021
More info

กิจกรรมทำบุญตักบาตรวันส่งท้ายปีเก่าตอนรับปีใหม่ 2563...

 04-08-2021
More info

โครงการวันคริสต์มาส...

 04-08-2021
More info

ประชุมประจำเดือนบุคลากรวิทยาลัยการอาชีพเกษตรวิสัย...

 04-08-2021
More info

พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา...

 04-08-2021
More info

เข้าร่วมประชุมทางไกลเรื่องการดำเนินโครงการ DLTV R service อศจ.ร้อยเอ็ด...

 04-08-2021
More info

เข้าเยี่ยมการเข้าค่ายพักแรมกิจกรรมลูกเสือวิสามัญ...

 04-08-2021
More info

เข้าร่วมงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย...

 04-08-2021
More info

รับสมัค นักเรียน นักศึกษา 2563...

 04-08-2021
More info

ร่วมแสดงความยินดี...

 04-08-2021
More info

เริ่มต้นเช้าที่สดใสอณุหภูมิ 16 องศา...

 04-08-2021
More info

นายสิทธิศักดิ์ เพิ่มพูล ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเกษตรวิสัยวันแรก...

 04-08-2021
More info

กีฬา กรีฑา ภายในสถานศึกษา วิทยาลัยการอาชีพเกษตรวิสัย ปีการศึกษา 2562...

 04-08-2021
More info

ประเมินผลโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ...

 04-08-2021
More info

ตรวจรับพัสดุในงานก่อสร้าง อาคารเอนกประสงค์...

 04-08-2021
More info
1 2 3