บันทึกข้อตกลงทางวิชาการ ระหว่าง วิทยาลัยการอาชีพเกษตรวิสัย กับ ศูนย์อาชีวศึกษา ต้าจู๋ ฉงชิ่ง


  05-08-2021
  000146

1