ประกาศวิทยาลัยเทคนิคเกษตรวิสัย เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนและปฏิบัติการ พื้นที่ไม่ต่ำกว่า ๑,๖๒๐ ตารางเมตร


  03-03-2565
  000191