ประกาศวิทยาลัยเทคนิคเกษตรวิสัย เรื่องการรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคลาว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ


  03-02-2565
  000183