ประกาศวิทยาลัยเทคนิคเกษตรวิสัย เรื่องการประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนและปฏิบัติการพื้นที่ไม่ต่ำกว่า ๑,๙๒๐ ตารางเมตร


  04-02-2565
  000100