ประกาศวิทยาลัยเทคนิคเกษตรวิสัย เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕


  10-11-2564
  000036