ประกาศวิทยาลัยเทคนิคเกษตรวิสัย เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ


  14/7/64
  000156