ประกาศวิทยาลัยเทคนิคเกษตรวิสัย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ. ตำแหน่ง พนักงานราชการทั่วไป (ครู)


  6/7/64
  000125