ประกาศวิทยาลัยเทคนิคเกษตรวิสัย. รับสมัคบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป.


  17/6/64
  000062