ประชาสัมพันธ์นักเรียน นักศึกษาใหม่ ระดับ ปวช.1 ทุกแผนกวิชา ที่มอบตัวแล้วให้มารับเครื่องแบบ วันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2564


  2/6/64
  000069