การจัดการเเข่งขันทักษะวิชาชีพ การประกวดวงดนตรีสากล และวงดนตรีโฟล์คซอง ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓


  12-08-2021
  000159

1