ประมวลผลภาพกิจกรรม

PHOTO Activity

รณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด

โครงงานวิทยาศาตร์และสิ่งประดิษฐ์

วันคริสต์มาส

ได้รับบริจาคชุดผ้าไหม ในการจัดการเรียน

โครงการการสอนระบบออนไลน์ต้นแบบ

โครงการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพ

อาชีวะสัมพันธ์ 202 เกมส์

โครงการอบรมขับขี่ปลอดภัย

ประดับแถบสองสี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

ติดต่อเรา

CONTACT